MOJ KVADRAT - LEGALIZACIJA

MOJ KVADRAT - LEGALIZACIJA

Agencija za nekretnine MOJ KVADRAT je Centar za legalizaciju objekata

Imate priliku da na jednom mestu dobijete kompletnu uslugu LEGALIZACIJE i na taj način uštedite svoje dragoceno vreme i novac.
h

PROVERAVAMO LEGALNOST OBJEKTA

i

IZRAĐUJEMO ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Z

IZRAĐUJEMO IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA

OMOGUĆAVAMO PRAVNU PODRŠKU U REŠAVANJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

Koja dokumenta poneti kod nas:

1. Dokaz o pravu svojine
2. Rešenje o nasleđivanju, ugovor o kupoprodaji, poklonu, doživotnom izdržavanju, presudu
3. Rešenje o rušenju nezakonito izgrađenog objekta
4. Broj predmeta kod nadležne gradske Uprave za poslove sprovođenja postupka tj popisni list
5. Ličnu kartu